Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Εξασφαλίστε ιατρούς και εξετάσεις με 8€ / μήνα

Είδος κάλυψης - Ανώτατο όριο κάλυψης

- ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού έως 1500€ ανά έτος

- ΔΩΡΕΑΝ Check-up (επιπλέον του ανώτατου ορίου)

- ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ επισκέψεις σε δίκτυο συμβεβλημένων ή συνεργαζόμενων ιατρών με συμμετοχή 10€ ανά επίσκεψη

- ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ φυσικοθεραπείες με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία

- ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ (δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία κλπ.)